top of page

אמנות בקהילה

אמנות בקהילה היא הזדמנות לחבר בינינו סביב המרחב הציבורי, הבית שלנו, בו אנחנו נמצאים יום יום.

לבטא את עצמנו ביצירה משותפת, שתשאיר אחריה תוצר מעשה ידינו, בו נוכל להיזכר ולהרגיש שייכים בכל פעם מחדש.  

פרויקט הנמשך כשנה וכלל יצירת עשרה שלטי פסיפס לגינות קהילתיות בשכונת "אבישור" בערד. במסגרת שיפוץ נרחב יותר של הגינות הקהילתיות. נפגשנו בשעות אחה"צ ליצירת השלטים הדבקנו חלקי קרמיקה בצבעים שונים ליצירת השלט הגמור, לאחר מכן הדבקנו את השלט המוכן על הקיר. לאורך הפרויקט השתתפו מאות ילדים ומבוגרים מכל הגילאים, בכ15 מפגשי עבודה.

שלטי פסיפס
לגינות הקהילתיות

פרויקט בניית ספסל מצמיגים ובטון ברחבת ה"קן" ביישוב סוסיא. כ-80 ילדים בני 10-12, כחלק מקייטנת הקיץ "מחוברים" שעסקה בחיבור לסביבה, לקיימות ולטבע. 
ערכנו ארבעה מפגשים, בהם סידרנו צמיגים, מילאנו אותם בפסולת בניין ואדמה, הצמדנו רשת שתתפוס את הכל ביחד. ערבננו גיגית אחר גיגית של בטון, ציפינו את הכל והחלקנו. לבסוף צבענו את הספסל וחגגנו את סיום הפרויקט.

פינת ישיבה מבטון

עבודתם של ילדי כיתות א'-ג' בבית הספר הדמוקרטי בערד. 

בעבודה משותפת, יצרנו כ-40 ילדי בית הספר, פינת ישיבה מאדמה. 
דחסנו פסולת בצמיגים, ציפינו ברשת, הכנו עיסת אדמה וקש, ציפינו בכמה שכבות והחלקנו. לבסוף צבענו את קירות הפינה.

 

פינת ישיבה מאדמה

לכבוד אירוע סיום הקיץ נפגשנו הורים וילדים ליצירת שלט פסיפס משותף, למרכז הורים ילדים באשקלון.
נפגשנו ליצירה של כמה שעות שלאחריה המשפחות המשיכו ביצירת שלט הפסיפס לאורך השנה בליווי שלי מרחוק.
השלט נחנך בקיץ שלאחר מכן.
ביצירת השלט השתתפו כ-20 משפחות, הורים וילדים.

שלט פסיפס
הורים וילדים